HAFTALIK PROGRAM

1.PROGRAM

Haftasonu 4 Ders 
Haftaiçi 3 Ders 
Toplam 7 Ders /Haftada

1. programda; Hafta Sonları Ana Kitap, Hafta İçi Camridge Sınavlarına Hazırlık ve Ppeaking işlenir.

Seviyelerine göre H.Sonu 1 yarım gün ( 4 ders) , H.İçi 1 yarım gün (3 ders) işlenir. Gün ve saateler kurs başlamazdan 1 hafta önce yapılan Seviye Tespit Sınavları ile belirlenir.

HAFTASONU DERS SAATLERİ

SABAH  09.20 – 12.30 4 Ders 
ÖĞLE  13.50 – 17.00 4 Ders 
AKŞAM  17.20 – 19.40 4 Ders 

 

2.PROGRAM

Haftaiçi 1 gün/ 3 Ders 
Haftaiçi 2.gün/3 Ders 

 

Ders saatleri çocukların okuldan çıkış saatlerine göre düzenlenir.

 

Eğitim Müfredatımız tamamıyla COMMON EUROPEAN FRAMEWORK (CEFR) ile uyumludur.

SINIFLAR                OKUTULACAK KİTAPLAR CAMRİDGE LEVEL CEFR LEVEL KİTAPLARIN OXFORD KARŞILIĞI
2-8 SIN Big English Plus 1 Bigenner
2-8 SIN Big English Plus 2 Bigenner +
2-8 SIN Big English Plus 3 starters
2-8 SIN Big English Plus 4 movers
2-8 SIN Big English Plus 5 flyers A1
2-8 SIN Big English Plus 6 KET A2
LİSE VE YETİŞKİN CAMBRİDGE OBJEKTİVE KEY KET + A2 + HEADWAY preintermediate
LİSE VE YETİŞKİN CAMBRİDGE ompact Preliminery PET B1 HEADWAY intermidate
LİSE VE YETİŞKİN CAMBRİDGE first foR schoole FCE B2 HEADWAY upper intermidiate
LİSE VE YETİŞKİN CAMBRİDGE adveced CAE C1 HEADWAY advaced

STARTERS

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
1.   Basit, açık, yavaş ve anlaşılır konuşmaları takip ederek dinler.

2.   Anlaşılır yavaş ve tekrar edilen konuşmalarda basit ve somut gündelik ihtiyaçlarla ilgili ifadeleri belirler.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. Günlük durumlarla ilgili genel basit ifadeleri tanır.

2.   Kısa ve basit yazılı mesajların anlamını kavrar.

3.   Basit ifadelerle yazılmış duyurularda yer alan günlük yaşama ait bildik sözcükleri tanır.

4.   Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

5.   Görsellerden yararlanarak okuduğunu anlamlandırır.

6.   Okuduklarında görsellerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar.

7.   Bilgi edinmek için okur.

1.   Basit ifade ve cümleleri yazar.

2.   Günlük ihtiyaçlarını yazılı olarak ifade eder.

3.   Kendisi ve başka kişilerle ilgili kısa ve basit betimlemeler yapar.

1. Kendisini ve başkasını tanıtır.

 

1.   Basit düzeyde bilgi vermek amacıyla konuşur. 2.Günlük alışkanlıkları hakkında konuşur. 3.Konuşmalarında basit betimlemeler yapar. 4.Yapabildikleri hakkında konuşur.

5. Konuşmasını görsellerle destekler.

 

KET

 

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Selamlaşma, hal hatır

sorma, vedalaşma, özür

dileme, kabul etme, reddetme,

teşekkür etme vb.

2.Birinin kendisi, ailesi ve/veya

yakın çevresini,  sık kullanılan

ifadelerle tanıtmasını takip

ederek dinlemesi,

4. Ad, yaş, adres, saatin kaç

olduğu, çevresindeki nesneler

vb. ilgili sorular.

5. Okul ve sınıf içi yönergeleri

vb.

6. İngilizce’ye özgü sesler.

7. Bunun fiyatı 5 Avro’dur.”,

“10 adet kalem” gibi.

8. Yaş, saat, telefon numarası,

9. Zaman (gün, ay, yıl)

bugün, yarın gelecek hafta,

Kasım ‘da, saat 3 ‘te gibi.

1. Ad, soyad, yaş, milliyet

vb.

2. Selamlaşma, hal hatır

sorma, vedalaşma, özür

dileme, kabul etme,

reddetme, teşekkür etme

vb.

4. Kendisi, ailesi, yakın

çevresi, günlük uğraşıları,

sevdiği şeyler ve boş

zaman etkinlikleri vb.

konularla ilgili.

5. Kendisi, ailesi, yakın

çevresi, günlük uğraşıları,

sevdiği şeyler ve boş

zaman etkinlikleri vb.

konularla ilgili.

6. Okul ve sınıf içi

yönergeleri vb.

7.”Bunun fiyatı 5 Avro’dur.”,

“10 adet kalem” gibi.

8. Yaş saat, telefon

numarası.

9. Zaman ( günler, aylar,

yıllar) vb.

1.Kendisini, ailesini, yakın

çevresini, arkadaşlarını (Ad,

yaş, cinsiyet, milliyet, adres)

yaşadığı yeri tanıtma,

zaman, tarih, hava durumu,

mevsimler hakkında bilgi

verme,

2. ”Bunun fiyatı 5 Avro’dur.”,

“10 adet kalem” gibi.

3. Yaş saat, telefon

numarası.

4. Zaman ( günler, aylar,

yıllar) vb.

5. sık sık, her zaman, asla,

zaman zaman (sıklık bildiren

ifadeler) kullanma.

6.Kendisini, ailesini, tanıdığı

kişileri, günlük hayatta

karşılaştığı ve sahip olduğu

nesneleri, yaşadıkları yer (

evi, sınıfı, odası vb), vücut

Bölümleri

Örneğin bir arabanın rengi

büyüklüğü veya küçüklüğünü

söyleme,

7.Yapmasını iyi bildiği veya

az bildiği şeyler hakkında.

1. Selamlaşma, hal hatır sorma,

vedalaşma, özür dileme, kabul etme,

reddetme, teşekkür etme vb.

2. Kartpostal, e-posta, sms vb

mesajların; konularını, yerini ve

zamanının anlama.

3. Okul panosu, el ilanı, ilan

panolarında yer alan duyurular vb.

4. Afiş, el ilanı ve panolardaki yer

zaman ve fiyat vb. ifadeleri.

5.Günlük hayatta sıkça karşılaşılan

tabela, pano ve benzerlerindeki

simge ve işaretler.

6.Basit bilgilendirici metinleri ve

betimlemeleri-  özellikle de metni

açıklayıcı resim içeriyorsa- anlama.

8.Gazete, dergi, katalog, dizin broşür,

ambalajlardaki kısa ilanlar, basit

metinler.

9.Okuma öncesi, sırası ve sonrası

metinle ilgili soruları anlar.

16. Zaman ( günler, aylar, yıllar) vb.

1.Sözlük, ders kitabı vb. yardımıyla

günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı

durumlar.

3. Günlük hayatta karşılaşılan

nesneleri, tanıdığı kişiler ve ailesi

ile yaşadıkları yerleri basit

sözcüklerle betimleme (ör: bir

arabanın rengini ya da büyüklüğünü

küçüklüğünü yazma.

4. Sayı, tarih, milliyet, ad, yaş

adres, doğum tarihi, ya da ülkeye

geliş tarihi gibi bilgiler.

5. Kişi, yer, zamanla ilgili notlar.

6. Duyuru, not, davet, öneri, bilgi

vb. içeren SMS veya e-posta

mesajları.

8. günlük konular, ihtiyaçlarla ilgili

kısa ve basit duyurular.

9. Çok kullanılan sözcükleri

yazabilir.

10. Kısa ve basit sözcük, cümle

yönerge.

11. örneğin varlıkları türlerine göre

ayırma gibi.

14. Bunun fiyatı 5 Avro’dur.”, “10

adet kalem” gibi.

15. Yaş, saat, telefon numarası

16. Zaman (gün, ay, yıl)

 

 

MOVERS

 

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Ad, yaş, adres, saatin kaç olduğu, çevresindeki nesneler vb. ilgili sorular. 2.Telesekreter mesajları, anonslar, duyurular vb.

3. Spor, film vb.

 

1. Kendisi, ailesi, yakın çevresi, günlük uğraşıları, sevdiği şeyler ve boş zaman etkinlikleri vb. konularla ilgili.

2.   Kendisi, ailesi, yakın çevresi, günlük uğraşıları, sevdiği şeyler ve boş zaman etkinlikleri vb. konularla ilgili.

1. Yemekler, nesneler, boş zamanlarında yaptığı hobiler vb. 1.Sınıf içerisinde kullanılan kısa yönergeler gibi.

2.   Kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum yeri, milliyeti, adresi vb.)

3.   Okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında metinle ilgili sorular.

1.   Sayı, tarih, milliyeti, yaşı, adresi, doğum tarihi ya da ülkeye geliş tarihi gibi bilgiler.

2.   Kişi, yer, zaman ile ilgili notlar

3.   Sebep açıklama amaçlı yazılan davet, öneri vb. içeren SMS, kartpostal ve elektronik posta.

 

FLYERS

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
1.Dinlediklerinde geçen bildiği

sözcüklerden hareketle

anlatılanları anlamlandırır.

2. Dinlediklerindeki basit, açık ve anlaşılır yönergeleri uygular.

3.   Dinlediklerinde geçen yer, zaman, kişi ve konuyu belirler. 4.Kısa, basit mesaj ve duyuruların konusunu belirler. 5.Yavaş hızdaki net konuşmalarda kullanılan uluslararası sözcükler, isimler ve yerlere ilişkin bilgiyi ayırt eder.

6.  Dinledikleri/ izlediklerinde

geçen basit, açık ve anlaşılır

bilgiyi ayırt eder.

1. Sorular sorar.

2. Sorulan sorulara

cevap verir.

3.    Hoşlanıp hoşlanmadıkları hakkında basit düzeyde konuşur.

4.   İhtiyaç duyduğu konularda bilgi verilmesini ister.

5.   Basit, açık ve anlaşılır şekilde yer, zaman, kişi ve konusu belli kısa konuşmalar yapar.

1. Konuşmasını

görsellerle destekler.

2. Problemi tanımlar.

3.   Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

4.   Duygularını basit düzeyde sözlü olarak ifade eder.

1. Kısa ve basit yazılı mesajlarda

verilen bilgiyi ayırt eder.

2. Levhalarda yer alan günlük

hayatta sıkça karşılaşılan sözcük ve ifadeleri anlar.

3.   Okuduklarında önemli bilgiyi ayırt eder.

4.   Bilgi edinmek için okur.

5.   Okuduğu kısa ve basit metinle ilgili soruları anlar.

6.   Okuduğu basit ve kısa metinlerde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K) sorularına cevap arar.

7.   Okuduklarından problemi belirler.

8. Okuduklarında verilen

ipuçlarından yararlanarak eksik

bilgiyi tahmin eder.

1. Ayrıntılı kişisel bilgileri yazılı

olarak ister ve iletir.

2. Karşılıklı yazışmaktan zevk

alır.

3.   Kısa ve basit diyalog ve metinler oluşturur.

4.   Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili kısa paragraf oluşturur.

5.   İpuçlarından yararlanarak eksik bırakılan bilgiyi tamamlar.

6.   Duygularını anlatan basit düzeyde yazılar yazar. (düzenledim)

7.   Yazılarında zaman ifadelerini kullanır.

8.   Yazılarında nezaket

ifadelerini kullanır.

 

PET

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1.   Selamlaşma, hitap etme, vedalaşma, tanışma vb.

2.   İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu konularda hedef dilin konuşmacıları arasındaki konuşma

3.   TV, DVD gibi dinleme araçları aracılığıyla hedef dil konuşmacıları arasındaki konuşmaları içeren, sınıf içi çalışmalar için düzenlenmiş, kaydedilmiş konuşmalar kullanılabilir.

4.   Televizyon yayınlarında görsel materyallerle sunulan olaylar, kazalar, reklamlar gibi.

5.   Alışverişte, restoranda vb. geçen ifade ve sorular kullanılabilir.

6.   Telefondaki mesajlar, tren istasyonlarındaki anonslar, duyurular vb.

1.   selamlaşma, hitap etme, vedalaşma, tanışma vb.

2.   Telefon bağlattırma, başka bir numaradan aratma vb.

4. Yapılacaklar ve gidilecek yer hakkında konuşma, yol tarif etme, miktar, sayı ve fiyat  belirtme. 5.Öğrencilerin bildiği konularda sorulacak sorular hava durumu, hobiler, evcil hayvanlar, müzik, spor vb. konulardan seçilebilir.

(!) Eğer tekrarını isteyebilirse ve cevabını oluşturmada biraz yardım alabilirse açık ve takip edici soruları cevaplandırmaları istenebilir.

(!) Soruların ve cevapların basit düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

6. Harita ya da plan kullanarak bir yere nasıl gidileceğini vb. tarif etme

2.   Örneğin; tercih ettiği menüyü

3.   bildik konularda üzerinde daha önce çalışılmış kısa duyurular yapma,

4.   Telefonda verilen kısa mesajlar gibi.

2.   sokak, restoran, tren istasyonu vb. kamuya açık yerlerdeki yönlendirmeler, talimatlar, uyarılar vb.

3.   gazeteden sarı sayfalar vb.

4.   Sayılar, isimler, görseller ve başlıklara dayalı kısa, basit mektup, dergi, broşür ve gazete makaleleri vb.

5.   Günlük yaşamda sıkça kullanılan aygıtların (telefon, ATM, bilgisayar, otomatik bilet alma cihazı vb) kullanımı ile ilgili görsellerle desteklenen yönergeleri uygulama.

6.   Resim, şekil vb.den yararlanarak kitap, broşür, ambalaj vb. okuma

1.   okul yaşamı, günlük işleri ve güncel konular.

2.   acil kişisel ihtiyaçlarına ilişkin kısa ve basit notlar.

3.   Ürünün niteliği, fiyatı, teslim tarihi ile ilgili bilgileri belirtmesi istenebilir.

5.   SMS, e-mail, kartpostal vb.

6.   İ. İnternet üzerinden etkileşimli form doldurma,

İİ. Kişisel bilgilere ilişkin formlar

8.   Öğrencilerin bildiği konularda sorulacak sorularda hava durumu, hobiler, evcil hayvanlar, müzik, spor vb. konulardan seçilebilir.

9.   Yaşadığı yeri ve oraya nasıl gidileceğini vb. anlatma.

 

FCE

 

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. i. alanıyla ilgili bir ders

esnasındaki sunumlar,

ii. bildik olaylar,

deneyimler ve genel

bilgileri hakkındaki

konuşmalar (canlı bir

izleyici kitlesinin üyesi

olarak dinleme)

iii. anlaşılır karşılıklı

gündelik konuşmalar (ana

dili konuşan kişiler

arasındaki konuşmalar)

Öğrenciler konuşma

esnasında belirli sözcük ve

kalıpların yenilenmesini

isteyebilir.

2. TV yayınları, film, radyo vb.

dinleme

4. Seviyeye uygun şiirlerden

örnekler verilebilir.

1. Önceden planlanmış

tartışma ve

toplantılarda bilgi

alışverişi yapma ,

yönergeleri uygulama

ve basit sorunlara

çözüm bulma hakkında

Konuşma

2. Öğrencilerin ilgisini

çekecek konularda

küçük grup tartışmaları

Düzenleme

1. i. orijinal metindeki

sözcükler ve akışı takip

ederek özetleme

ii. Bir konuda farklı

kaynaklardan elde ettiği

bilgileri sözlü olarak

özetleme.

2. Önemli olduğunu

düşündüğü görüşlerine

dinleyenlerin verdiği

tepkiyi izleyerek

konuşmasını sürdürür.

3. Öğrenciden açıklayıcı

ve ikna edici örnekler

vererek konuşması

istenebilir.

1. Mektup, broşür,  kısa resmi

belgeler vb.

2. Gazete vb. metinlerinden bilgi

toplama

3.Öğrencilerin yabancı dilde

okuma alışkanlığı geliştirmeleri

için serbest okuma yapmaları

desteklenmelidir.

4. Anlaşılır biçimde kurgulanmış

kısa hikâyenin yeri, zamanı,

olay, ana ve yardımcı

karakterleri

5.İfade edilen görüşlerin

nedenleriyle verilip verilmediğini,

öne sürülen gerekçelerin tutarlı

olup olmadığını sorgulayarak

okuma, tutarlılık ya da

tutarsızlıkları ve çelişkileri

belirleme

1.  Dinlediği ya da okuduğu

konunun özünü yakalamak

amacı ile kısaltmalar yapması,

sembol kullanması vb. teknikler

2. Seçilecek metinler karmaşık

olmamalıdır.

3. Orijinal metindeki sözcükler

ve akışı takip ederek.

5. Yazarken;

i. düşünceler arasında tutarlılık

Olması

ii. yazma nedeni ile verilen

örneklerin tutarlı olması

iii.sebep –sonuç ilişkilerinin

kurulmuş olması

iv. düşünce üretme ve

düşünceleri düzenlemesi

7. Soyut ve somut konularda

uygun sözcük ve dilbilgisi

yapısını kullanarak paylaşımda

Bulunması

10. yazısının konusunu,

amacını belirleme ve

düşüncelerini konu, amaç ve

ana hatlara uygun olarak

Oluşturma

 

 

SEVİYE BECERİLERİ (Level Skills)

BECERİLER (Skills) A1 A2 B1 B2 C1 C2
DİNLEME

(Listening)

Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.
BECERİLER (Skills) A1 A2 B1 B2 C1 C2
OKUMA

(Reading)

Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilirim. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.
BECERİLER (Skills) A1 A2 B1 B2 C1 C2
KARŞILIKLI KONUŞMA

(Dialogue)

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim. Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.
BECERİLER (Skills) A1 A2 B1 B2 C1 C2
SÖZLÜ ANLATIM

(Speaking)

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim. Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim. Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.
BECERİLER (Skills) A1 A2 B1 B2 C1 C2
YAZILI ANLATIM

(Writting)

Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim. Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim. İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim. Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim. Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.